ตรา ตัวย่อ สี คำขวัญประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

ตัวย่อ

                 ต.ส.ต

สี

                                   เหลือง -  แดง

คำขวัญ

                “เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจสูง”

ปรัชญาโรงเรียน

                     นตถิ ปุณญา สมาอาภา

               แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี