วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านสตึก เข้าร่วมงานเข้าพรรษาของอำเภอสตึก มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดขบวนต้นเทียน

โรงเรียนบ้านสตึก เข้าร่วมงานเข้าพรรษาของอำเภอสตึก มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดขบวนต้นเทียน โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียน มีการรณรงค์เรื่องยาเสพติด โดยมีหลากหลายองค์กร ในเขตเทศบาลสตึกเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น