โรงเรียนบ้านสตึก

โรงเรียนบ้านสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล - ประถมศึกษา
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.